Kifejezetten hozzájárulok, hogy a SzíDoSz – Szinkron Alapszervezete a szakszervezeti tevékenységéhez szükséges személyes adataimat kezelje, valamint postai úton levelet, elektronikus úton hírlevelet küldjön számomra. Az adatkezelő neve: Színházi Dolgozók Szakszervezete – Szinkron Alapszervezete A SzíDoSz – Szinkron Alapszervezet székhelye: 1033 Budapest, Vörösvári út 101. A SzíDoSz – Szinkron Alapszervezet e-mail címei: info@szinkronalapszervezet.hu. Az adatok törlési határideje: a szakszervezeti tagság megszűnésének napjától számított öt év. Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.”