2020-04-20

TÁJÉKOZTATÓ A SZÍDOSZ-SZINKRON ALAPSZERVEZET ÁLTAL MEGHIRDETETT „COVID-19” RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS SEGÉLYRŐL

A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet a koronavírus miatt nehéz anyagi helyzetbe került szinkroniparban dolgozó művészek, alkotók és szakemberek megsegítésére rendkívüli szociális segélyt tesz elérhetővé.
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a TÁMOGATÁSI ALAPBÓL biztosított RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS SEGÉLY induló összegéről, az igénybevételhez szükséges konkrét teendőkről és az elbírálás módjáról.

Ki igényelheti a támogatást?

A rendkívüli szociális segélyezés lehetősége valamennyi, a szinkroniparban aktívan dolgozó művészt, alkotót és szakembert azonos feltételek mellett illet meg. Kiterjed minden szakterületre, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, szakszervezeti tagságtól, illetve egyéb, az erre vonatkozó szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől.
Milyen összegű a támogatás?
A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet Elnöksége által Támogatási Alap induló összege 12 millió forint. Az egy személynek folyósítható összeg mértéke egységesen 30.000.- azaz harmincezer forint/kérelem.

 

Mennyi időre lehet igényelni a támogatást?

A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet SzocKérbizottsága (Szociális Kérelmeket Elbíráló Bizottság) a rendkívüli szociális segélyre beérkező kérelmeket hetente bírálja el. Rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet ugyanazon személy többször is beadhat – függetlenül attól, hogy az előző kérelmét elfogadták vagy elutasították. Ugyanazon személy csak az előzőleg beadott kérelem elbírálásától számított 15. nap után adhat be ismét kérelmet a Szídosz-Szinkron Alapszervezetnek. Tehát havonta legfeljebb kétszer lehet segélyt igényelni.

 

Kik a segélyeket elbíráló SzocKérbizottság tagjai?

A SzocKérbizottság nyolc (8) főből áll. Egyrészt a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet Elnökségének tagjaiból: Szalkai-Lőrincz Ágnes, Rajkai Zoltán, Galambos Péter, Szalay Csongor, valamint az Elnökség által felkért szinkroniparban dolgozó szakemberekből: Vági Tibor, Vigvári Ágnes, Újréti Zsuzsa és Gelencsér Adrienn

 

Mik az igénylés feltételei?

Rendkívüli szociális segély kizárólag azon szinkroniparban aktívan dolgozó személy számára állapítható meg, aki:

  1. nem áll munkaviszonyban (sem vállalkozói, sem alkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben, és a kérelem benyújtásakor nincs érvényes munkamegbízása
  2. nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban… stb.);
  3. az elmúlt 12 hónapban aktívan dolgozott a szinkroniparban (havi
    rendszerességgel), tevékenységét főfoglalkozás-szerűen folytatja, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
  4. a kérelmező nyilatkozik arról, hogy nincs olyan egyéb bevétele vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, 100 ezer forintot meghaladó szerzői jogdíj), továbbá kifejezetten a koronavírus-járványra tekintettel megállapított rendszeres szociális támogatása vagy megtakarítása, amelyből a következő 15 napban fenn tudná magát tartani.

 

Hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet által létrehozott online segélykérő űrlap kitöltésével, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

 

Meddig lehet benyújtani a kérelmet?

A szociális kérelem benyújtási határideje folyamatos a visszavonásig, de amennyiben a Támogatási Alapban nem áll rendelkezésre kifizethető összeg, a SzocKérbizottság elutasítja a kérelmeket.
Pontosan mikor és milyen formában fizet a Szinkron Alapszervezet?
A megállapított szociális segélyt a Szinkron Alapszervezet az elbírálást követő 48 órán belül átutalja a kérelmező bankszámlájára.
A járványveszély miatt az alapszervezet (kifejezetten) kizárja a segély pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését.
A rendkívüli szociális segélyről további részletes információkat a honlapunkon találtok. www.szinkronalapszervezet.hu

 

A TÁMOGATÁSI ALAP befizetéseiről

A Szinkron Alapszervezet SzocKérbizottsága kizárólag a Támogatási Alapban rendelkezésre álló összegből tudja a rendkívüli szociális segélyeket kiutalni a rászorulóknak. Amennyiben a Támogatási Alap kiürül, többé nem áll módunkban segíteni.
Ezért ismételten kérünk benneteket, hogy aki a járvány ideje alatt munkához jut és teheti, a bevételei 15%-át fizesse be a Támogatási Alapba. A befizetés természetesen önkéntes, a kölcsönös segítségnyújtáson és a szolidaritáson alapul. A Szinkron Alapszervezet Elnöksége köszönetnyilvánítás keretében nyilvánossá teszi a támogatók névsorát.

TÁMOGATÁSI ALAP 11784009-22225335 OTP BANK a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „alap”
Együtt vigyázzunk, egymásért!

A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet Elnöksége
Szalkai-Lőrincz Ágnes, Szalay Csongor, Galambos Péter, Rajkai Zoltán

Tájékoztató a “Covid-19” Rendkívüli Szociális Segély igényléséről
Vissza